top of page

ADHD

Herken je dit?

 • Word je door het minste afgeleid? Heb je elke vlieg gezien en elk vogeltje gehoord?

 • Schuif je zaken die je saai vind op de lange baan?

 • Kost het jou moeite om jouw gerief direct terug op zijn plaats te leggen?

 • Heb je een haat liefde verhouding met orde en structuur?

 • Moet je vaak zoeken naar spullen?

 • Ben je vergeetachtig?

 • Moet je vaak herinnerd worden aan afspraken?

 • Heb je een slecht tijdsbesef? Kom je daardoor vaak te laat?

 • Ben je altijd bezig of praat je aan één stuk door?

 • Kan je je moeilijk bezig houden met rustige activiteiten?

 • Kreeg je als kind vaak opmerkingen over slordig werken, werk niet inleveren, verstrooide professor, kletskous,....

 • Kan je moeilijk stil zitten?

 • Vind je het lastig om op je beurt te wachten?

 • Ben je een flapuit?

 • Doe je voor je denkt?

 • ......

9ee7c3e6-4d37-49c8-9ed2-86d39ddbaab2.JPG
IMG_5670_edited.jpg

Wat is ADHD?

Wat maakt mij gelukkig?

 

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

In het Nederlands spreekt men van een aandachts- en concentratiestoornis met hyperactiviteit.

Mensen met ADHD hebben vaker en meer dan gemiddeld last van

 • Aandachts- en concentratieproblemen

Mensen met ADHD hebben moeite om hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit hun omgeving te laten afleiden.

 • Impulsiviteit:

Mensen met ADHD doen voordat ze denken. Ze houden zich minder dan andere mensen bezig met de gevolgen van hun gedrag. De innerlijke controle die ervoor zorgt dat ze hun gedrag kunnen onderdrukken is minder goed ontwikkeld.

 • Hyperactiviteit:

Het is vooral op jonge leeftijd dat mensen met ADHD voortdurend in beweging zijn. Stil zitten en rustig zijn is voor hen heel moeilijk. Op latere leeftijd gaat die overbeweeglijkheid vaak over in een innerlijke onrust.

Men maakt een onderscheid tussen drie presentatievormen van ADHD:

 • Overwegend onoplettende presentatievorm: er is vooral sprake van ernstige en aanhoudende aandachtsproblemen.

 • Overwegend hyperactieve/impulsieve presentatievorm: er is vooral sprake van ernstige en aanhoudende impulsiviteit en hyperactiviteit.

 • Gecombineerde presentatievorm: beide soorten problemen komen samen voor. 

Belang van een correcte diagnose

Lang niet alle mensen die verstrooid, druk of onoplettend zijn hebben ADHD. Onoplettendheid en druk, impulsief gedrag komen als symptoom ook bij andere aandoeningen voor en kunnen tevens het gevolg zijn van omgevingsfactoren. 

Net daarom is het belangrijk om een goede differentiaaldiagnose te stellen en na te gaan of er geen sprake is van comorbiditeit. 

Het voordeel van een diagnose is dat mensen enerzijds een verklaring hebben voor de reden waarom een aantal zaken bij hen minder vlot lopen dan bij andere mensen. Maar ook dat ze zichzelf leren aanvaarden zoals ze zijn en zicht krijgen op en gebruik leren maken van hun positieve eigenschappen. 

 

ADHD kan het functioneren van mensen op verschillende levensdomeinen aardig verstoren. Hoe sneller de diagnose gesteld wordt, hoe sneller de juiste begeleiding kan opgestart worden. Dit kan de schade beperken en heel wat leed verzachten. 

Een diagnose kan echter ook nadelig werken. Het kan ervoor zorgen dat mensen het gevoel hebben dat ze een afwijking hebben. Ze kunnen zichzelf zien als slachtoffer van hun diagnose. Als er iets fout loopt schrijven ze het toe aan de diagnose en nemen ze zelf geen verantwoordelijkheid meer om ermee aan de slag te gaan. 

Image by Charles Lamb
Image by Ralph Katieb

Onderzoek ADHD

Hoe gaan we te werk?

ADHD is in eerste instantie een gedragsdiagnose. Aangezien er nog steeds geen test bestaat die zwart op wit kan aantonen dat iemand ADHD heeft, moeten we ons bij het stellen van de diagnose baseren op waarneembare kenmerken in het dagelijks gedrag van concentratieproblemen en/of hyperactiviteit en impulsiviteit. 

De beschrijvingen van dat gedrag worden bevraagd bij mensen die het meest vertrouwd zijn met de persoon in kwestie. 

In het geval van kinderen en jongeren bevragen we de ouders of de opvoeders en bekijken we ook schoolrapporten en opmerkingen in de schoolagenda. 

In het geval van volwassenen vinden we het interessant om ook de partner te bevragen. 

Naast een inventarisatie van de ADHD specifieke klachten, proberen we ook een beeld te krijgen van het algemeen functioneren van de persoon in kwestie in alle levensdomeinen. 

Voor deze algemene bevraging en het overlopen van de ADHD kenmerken aan de hand van een gestructureerd interview voorzien we twee uur. 

Dit kan zowel in de praktijk als online. 

Bij kinderen en jongeren kan er nog psychodiagnostisch onderzoek gebeuren. Dit kan enkel in de praktijk zelf. 

bottom of page